İmalat Sektörel Değerler  |  Sektörel Dağılım  |  İmalat Sektörü Teknoloji Oranı  |  Sektörel Firma Sayısı

Türkiye İmalat Sanayinin Üretim, Katma Değer ve Tesis Sayısına Göre
Teknolojik Yapısı (Sektörel Paylar) (%) (NACE Rev.2) (2010)
TESİS ÜRETİM KATMA
SAYISI DEĞERİ DEĞER
DÜŞÜK TEKNOLOJİ İLE İMALATLAR 62.3 40.7 38.9
Gıda Ürünleri 11.7 15.2 11.7
İçecek 0.2 1.1 1.4
Tütün Ürünleri 0 0.7 1
Tekstil Ürünleri 6.6 8.5 8.9
Giyim Eşyaları 16.7 6.4 6.6
Deri ürünleri 2.1 0.9 0.9
Ağaç ürünleri 7.7 1.4 1.5
Kağıt ürünleri 0.7 2.1 2.1
Kayıtlı Medya 3.8 1 1.2
Mobilya Ürünleri 10.4 2 2.4
Diğer İmalatlar 2.5 1.5 1.2
DÜŞÜK-ORTA TEKNOLOJİ İLE İMALATLAR 28.2 32.5 30.9
Kok Kömürü-petrol ürünleri 0.1 4.2 1.8
Kauçuk- Plastik ürünler 5.3 5.2 5.8
Metalik Olmayan Mineral Ürünler 4.1 5.9 8
Ana Metal Sanayi 0.7 11.3 8.2
Fabrikasyon Metal ürünleri(Makine-Tech.) 15.8 5.2 6.1
Makine ekipman Kurulum&Onarımı 2.2 0.6 1.1
ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE İMALATLAR 9.3 23.8 25.7
Kimyasal Ürünler 1.2 5.1 4.8
Elektrik Techizat Ürünleri 2.3 5.4 5.8
Makine-Ekipman İmalatı 4.1 4 5.2
Motorlu Kara Taşıtları 1.4 8.3 8.1
Diğer Ulaşım Araçları 0.3 1 1.8
YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE ÜRETİM 0.3 3.01 4.5
Temel Eczacılık Ürünleri 0.1 1.7 3.1
Bilgisayar, Elektronik, Optik Ürünler 0.2 1.3 1.5