İmalat Sektörel Değerler  |  Sektörel Dağılım  |  İmalat Sektörü Teknoloji Oranı  |  Sektörel Firma Sayısı
 

Tablo -4 Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Dağılımı
(Cari Fiyatlarla, %)
Sektörler 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Tarım 5.3 5.5 6.0 5.6 4.5 6.2
1.1. Bitkisel 2.3 2.6 2.9 2.7 1.9 2.3
1.2. Hayvancılık 2.6 2.5 2.8 2.5 2.1 3.5
1.3. Ormancılık .. .. .. .. .. ..
1.4. Balıkçılık 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4
2. Sanayi 8.4 8.8 9.2 9.2 9.7 8.4
2.1. Taşocakçılığı 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9 1.0
2.2. İmalat Sanayii 2.9 3.1 3.7 3.7 3.3 3.0
2.3. Elektrik-Su 4.8 5.1 4.8 4.8 5.5 4.4
3. İnşaat 4.9 4.2 4.7 4.4 5.8 5.9
4. Ticaret-Turizm 20.1 20.6 19.7 19.7 20.1 20.8
4.1. Toptan ve Perakende Ticaret 11.2 12.3 10.7 10.9 11.1 11.2
4.2. Otelcilik ve Lokantacılık 8.9 8.3 9.0 8.7 9.0 9.6
5. Ulaştırma-Haberleşme 9.4 8.9 8.8 8.3 8.0 7.3
6. Mali Müesseseler 7.6 7.2 7.0 7.7 6.9 8.1
7. Konut Sahipliği 4.7 4.5 4.4 4.6 4.5 4.9
8. Serbest Meslek ve Hizmetler 11.7 11.6 13.9 14.5 15.7 15.8
8.1. Serbest Meslekler 6.2 6.1 6.3 6.3 6.4 6.6
8.2. Yükseköğretim 5.6 5.5 7.6 8.2 9.3 9.2
9. Kamu Hizmetleri 17.7 18.1 16.8 15.9 15.1 13.4
10. İthalat Vergileri 10.2 10.6 9.5 10.2 9.7 9.2
GSYİH 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaynak: İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü.