İmalat Sektörel Değerler  |  Sektörel Dağılım  |  İmalat Sektörü Teknoloji Oranı  |  Sektörel Firma Sayısı

2019 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
NACE Rev 2 Bölümlerine Göre Kapasite Rapor Dağılımı
Bölüm Kodu Bölüm Adı 2018 2019
Kapasite Raporu Sayısı Toplam İçindeki Payı Kapasite Raporu Sayısı Toplam İçindeki Payı Önceki Yıla Göre Değişim
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 10,105 10.94 10,563 11.01 4.53
10 Gıda ürünlerinin imalatı 9,465 10.25 9,685 10.09 2.32
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 8,136 8.81 8,568 8.93 5.31
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 7,207 7.81 7,407 7.72 2.78
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 6,561 7.11 6,685 6.96 1.89
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 5,745 6.22 5,633 5.87 -1.95
14 Giyim eşyalarının imalatı 5,130 5.56 5,527 5.76 7.74
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 3,636 3.94 3,790 3.95 4.24
31 Mobilya imalatı 3,505 3.80 3,702 3.86 5.62
27 Elektrikli teçhizat imalatı 3,305 3.58 3,534 3.68 6.93
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 3,279 3.55 3,230 3.37 -1.49
24 Ana metal sanayii 2,779 3.01 2,818 2.94 1.40
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 2,258 2.45 2,426 2.53 7.44
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 2,142 2.32 2,291 2.39 6.96
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1,993 2.16 2,021 2.11 1.40
32 Diğer imalatlar 1,850 2.00 2,021 2.11 9.24
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1,684 1.82 1,786 1.86 6.06
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 1,632 1.77 1,694 1.76 3.80
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 1,471 1.59 1,609 1.68 9.38
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 1,397 1.51 1,447 1.51 3.58
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 1,387 1.50 1,391 1.45 0.29
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1,370 1.48 1,560 1.63 13.87
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 919 1.00 997 1.04 8.49
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 898 0.97 1,053 1.10 17.26
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 806 0.87 862 0.90 6.95
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 596 0.65 623 0.65 4.53
11 İçeceklerin imalatı 547 0.59 557 0.58 1.83
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 519 0.56 513 0.53 -1.16
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 503 0.54 428 0.45 -14.91
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 344 0.37 343 0.36 -0.29
07 Metal cevherleri madenciliği 269 0.29 283 0.29 5.20
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 237 0.26 263 0.27 10.97
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 181 0.20 203 0.21 12.15
05 Kömür ve linyit çıkartılması 179 0.19 153 0.16 -14.53
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 177 0.19 181 0.19 2.26
12 Tütün ürünleri imalatı 60 0.06 74 0.08 23.33
96 Diğer hizmet faaliyetleri 25 0.03 30 0.03 20.00
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 20 0.02 20 0.02 0.00
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 7 0.01 9 0.01 28.57
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 3 0.00 3 0.003 0.00
Toplam 92,327 100.00 95,983 100.00 12.86
Not: Bir Kapasite Raporunda birden fazla sektörde yer alan ürünler bulunabileceğinden buradaki toplam, kapasite raporu toplamından farklı olmaktadır.
2019 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.