İmalat Sektörel Değerler  |  Sektörel Dağılım  |  İmalat Sektörü Teknoloji Oranı  |  Sektörel Firma Sayısı

 

Tablo-1 Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler
(Cari fiyatlarla TL)
Sektörler 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Tarım 404,964,639.26 489,292,258.20 609,662,653.83 647,629,635.58 658,848,909.69 1,139,407,329.01
1.1. Bitkisel 172,818,338.72 234,038,704.00 291,748,435.14 309,335,957.55 279,591,589.96 427,392,377.40
1.2. Hayvancılık 200,276,539.10 222,855,242.20 283,547,351.60 295,306,434.61 308,349,384.19 634,077,329.12
1.3. Ormancılık 1,155,198.18 873,007.00 1,443,870.94 2,705,095.85 3,637,189.30 4,614,438.58
1.4. Balıkçılık 30,714,563.26 31,525,304.90 32,922,996.15 40,282,147.58 67,270,746.24 73,323,183.92
2. Sanayi 636,625,615.66 779,705,018.70 937,651,548.27 1,064,729,996.89 1,413,347,199.82 1,537,999,447.97
2.1. Taşocakçılığı 47,730,970.66 48,646,153.20 69,822,920.47 80,145,898.29 136,385,347.54 182,262,258.87
2.2. İmalat Sanayii 221,393,058.92 276,688,642.40 381,154,144.49 427,701,829.48 476,765,694.53 553,974,033.89
2.3. Elektrik-Su 367,501,586.08 454,370,223.10 486,674,483.31 556,882,269.12 800,196,157.76 801,763,155.21
3. İnşaat 370,660,075.02 370,162,027.40 480,538,471.54 511,655,949.49 836,392,688.69 1,081,401,514.56
4. Ticaret-Turizm 1,527,899,266.00 1,829,097,334.90 2,012,879,445.02 2,280,624,164.40 2,921,842,847.70 3,814,495,652.11
4.1. Toptan ve Perakende Ticaret 852,677,265.62 1,089,868,999.70 1,095,944,438.87 1,269,647,792.81 1,617,782,408.44 2,052,944,845.75
4.2. Otelcilik ve Lokantacılık 675,222,000.38 739,228,335.20 916,935,006.14 1,010,976,371.59 1,304,060,439.27 1,761,550,806.36
5. Ulaştırma-Haberleşme 711,369,494.16 787,953,318.40 896,569,914.71 965,311,926.44 1,156,616,272.20 1,339,001,555.88
6. Mali Müesseseler 579,666,453.35 637,360,139.70 719,427,300.04 887,654,462.93 1,007,759,697.19 1,486,415,691.47
7. Konut Sahipliği 358,244,276.00 398,926,982.10 456,166,036.97 535,295,879.24 655,616,487.33 896,311,551.31
8. Serbest Meslek ve Hizmetler 891,643,478.97 1,026,098,609.00 1,422,592,664.81 1,679,888,563.14 2,289,834,572.77 2,889,874,719.94
8.1. Serbest Meslekler 468,640,583.74 540,277,551.42 644,340,526.13 733,056,241.04 935,524,047.82 1,212,944,490.42
8.2. Yükseköğretim 423,002,895.23 485,821,057.55 778,252,138.69 946,832,322.10 1,354,310,524.95 1,676,930,229.52
9. Kamu Hizmetleri 1,349,944,886.11 1,603,620,782.20 1,715,210,489.73 1,850,174,099.55 2,193,064,023.45 2,461,107,086.44
10. İthalat Vergileri 775,880,451.72 936,370,117.00 971,757,515.29 1,178,263,780.70 1,411,501,580.29 1,678,150,790.54
11. GSYİH 7,606,898,636.24 8,858,586,587.60 10,222,456,040.21 11,601,228,458.36 14,544,824,279.14 18,324,165,339.22
12. Net Dış Alem Faktör Gelirleri - 27,495,360.00 - 18,198,580.00 - 11,724,380.00 4,231,920.00 6,936,900.00 10,634,360.00
GSMH 7,579,403,276.24 8,840,388,007.60 10,210,731,660.21 11,605,460,378.36 14,551,761,179.14 18,334,799,699.22
FBGSMH ($) 15,301.55 15,109.00 13,721.40 13,901.77 14,187.49 13,276.85
Kaynak: İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü.